นโยบายที่เหมาะสมสำหรับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิตคือการคุ้มครองความตายสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่า บาง บริษัท เสนอนโยบายที่มีระยะเวลาไม่เกินสามสิบปี เบี้ยประกันภัยระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดอายุของนโยบาย  ไม่มีบัญชีเงินสด คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์การเสียชีวิตเฉพาะกรณีที่คุณเสียชีวิตภายในระยะเวลาหลายปี เมืองไทยประกันชีวิตโดยทั่วไปจะให้การป้องกันการเสียชีวิตที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเงินเบี้ยประกันภัยของคุณ บางกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะยาวสามารถต่ออายุได้สำหรับคำศัพท์เพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งข้อแม้ว่าสุขภาพของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทุกครั้งที่คุณต่ออายุนโยบายสำหรับคำใหม่ค่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้น เมืองไทยประกันชีวิตในวัยที่มีอายุสูงขึ้นและระยะเวลาที่นโยบายสามารถดำเนินการต่อได้ บางกรมธรรม์ประกันภัยระยะสามารถแปลงสภาพได้ ซึ่งหมายความว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการแปลงคุณอาจค้านโยบายระยะยาวสำหรับทั้งชีวิตหรือนโยบายการประกันการบริจาคแม้ว่าคุณจะมีสุขภาพไม่ดี ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ใหม่จะสูงกว่าที่คุณจ่ายสำหรับการประกันระยะ

เมืองไทยประกันชีวิตจะจ่ายผลรวมหรือรายได้ให้แก่คุณซึ่งเป็นกรมธรรม์ถ้าคุณอยู่ในวัยที่กำหนด หากคุณเสียชีวิตก่อนหน้านั้นผลประโยชน์ที่เกิดจากความตายจะถูกจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ของคุณ เมืองไทยประกันชีวิตค่าเบี้ยประกันภัยและค่าเงินสำหรับการประกันชีวิตสูงกว่าประกันชีวิตแบบเดียวกัน ดังนั้นการประกันการบริจาคจะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างน้อยที่สุดสำหรับเงินประกันพิเศษของคุณ

เมืองไทยประกันชีวิตประกันชีวิตทั้งหมด

ประกันชีวิตให้การป้องกันความตายตราบเท่าที่คุณอยู่ ชนิดที่พบมากที่สุดเรียกว่าชีวิตตรงหรือประกันชีวิตทั่วไปซึ่งคุณต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าเดิมตราบเท่าที่คุณอยู่ เมืองไทยประกันชีวิตล่านี้สามารถหลายครั้งสูงกว่าที่คุณจะจ่ายในขั้นต้นสำหรับจำนวนเงินเดียวกันของการประกันระยะ แต่พวกเขามีขนาดเล็กกว่าเบี้ยประกันที่คุณจะจ่ายในที่สุดถ้าคุณจะต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยระยะจนถึงปีที่ผ่านมาของคุณ นโยบายบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตช่วยให้คุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ในระยะเวลาที่สั้นลงเช่น 20 ปีหรือจนกว่าอายุ 65 ปีค่าเบี้ยประกันสำหรับนโยบายเหล่านี้สูงกว่าประกันชีวิตทั่วไปเนื่องจากการชำระเงินเบี้ยประกันจะถูกบีบให้สั้นลง

แม้ว่าคุณจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยสูงกว่าสำหรับการประกันชีวิตมากกว่าประกันระยะยาว แต่นโยบายการประกันชีวิตทั้งหมดจะพัฒนามูลค่าเงินสดที่คุณอาจมีหากคุณหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย โดยทั่วไปคุณสามารถรับเงินสดหรือใช้เพื่อซื้อประกันการคุ้มครองต่อเนื่องบางส่วน ในทางเทคนิคค่าเหล่านี้เรียกว่าสิทธิพิเศษที่ไม่ได้รับการฟ้องร้อง หมายถึงผลประโยชน์ที่คุณไม่สูญเสียหรือสูญเสียเมื่อคุณหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำนวนสิทธิประโยชน์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของนโยบายที่คุณมีขนาดและระยะเวลาที่คุณเป็นเจ้าของ