คำชี้แนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้แอร์ชลบุรี

  1. อย่าดึงปลั๊กไฟ ควรติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าหรือว่าเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีให้ห่างออกจากมือลูก
  2. อย่าพ่วงสายพาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
  3. ถอดปลั๊กหรือว่าปิดเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีทุกทีหากไม่เปิดใช้เป็นช่วงเวลานาน ๆ
  4. หยุดตัดต่อสายไฟพาวเวอร์ซัพพลาย เหตุเพราะจะทำให้สายไฟเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้
  5. หยุดใช้สเปรส์หรือน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดเซาะสูงล้างทำความสะอาด ควรจะใช้น้ำสบู่อ่อนๆ ผสมผสานล้างทำความสะอาดแอร์ชลบุรีแทน
  6. อย่าพ่นลมเย็นเข้าใกล้เด็กเป็นระยะเวลายาวนานๆ เนื่องจากจะทำให้เป็นไข้
  7. ไม่ควรจะวางเครื่องมือเข้าใกล้ความร้อนหรือติดตั้งตู้เย็น , เครื่องต้มน้ำร้อน เครื่องอบไอน้ำใกล้กับแอร์ชลบุรี ซึ่งจะทำให้ระบบปรับอากาศมีปัญหา อาทิเช่น มีหยดน้ำที่เกิดจากความร้อน หมอกควัน เปลืองไฟ
  8. อย่าจัดตั้งแอร์ชลบุรีใกล้กับที่มีการรั่วไหลของวัตถุไวไฟ เช่นว่า แก๊สหุงต้ม , น้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยเหตุว่าจะทำให้เกิดความร้อนไปกระทบกระเทือนเกิดการลุกไหม้ของเปลวไฟได้ อันตรายมาก
  9. ห้ามใช้แอร์ชลบุรีสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ที่ต้องการความชำนาญของอุณหภูมิ อย่างเช่น ห้องเก็บอาหาร เก็บยา หรืออื่นๆ เพราะงานประเภทนี้ต้องการควบคุมความชื้น
  10. ห้ามเปิดใช้งานระบบ cool/dry เป็นช่วงเวลานาน ๆ ในขณะที่ห้องมีความชื้นสูง (เกิน 80% RH) ไม่ก็มีการเปิดทางเข้าออกและหน้าต่างทิ้งไว้เหตุเพราะจะเป็นเหตุให้เกิดหยาดน้ำกุมตัวที่ตัวเครื่องหรือว่าแถวใกล้เคียงขึ้นได้

 

ข้อควรระวัง

1. ระบบกระแสไฟพาวเวอร์ซัพพลายจะจำเป็นจะต้องติดตั้งฟิวส์ เพื่อที่จะตัดต่อระบบไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติขณะเกิดปัญหาไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

2. วัสดุอุปกรณ์ร่วมที่จะติดตั้งกับแอร์ชลบุรีล้วนแล้วจำเป็นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลวางใจและพื้นที่จัดตั้งจะต้องเป็นไปอย่างนี้

– หยุดจัดตั้งแอร์ชลบุรีข้างในห้องซักรีดหรือว่าห้องก่อให้ก่อกำเนิดความร้อนสูง

– จะต้องติดตั้งชุดแฟนคอยล์ยูนิตของแอร์ชลบุรีให้สูงออกจากพื้นดิน 2-3 เมตรโดยประมาณ

– จะจำเป็นต้องจัดตั้งปลั๊กไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ชุดพาวเวอร์ซัพพลายให้สามารถเข้ามาถึงได้ไม่ยาก

3. ควรจะปิดประตูหน้าต่างให้ติดแน่นเมื่อเปิดใช้แอร์ชลบุรีและหากห้องของคุณไม่มีพัดลมระบายอากาศก็เหมาะจะเปิดทางเข้าออกหรือหน้าต่างบ้าง เพราะว่าเป็นการเพิ่มอากาศสะอาดเข้ามาภายในห้อง

4. หยุดทำการเคลื่อนย้ายหรือว่าแก้ไขแอร์ชลบุรีด้วยตัวเอง เนื่องด้วยจะทำให้ได้รับพิษภัยหรือไม่บาดเจ็บควรให้ช่างมืออาชีพปฏิบัติเท่านั้น